Заклад дошкільної освіти № 5 Дубенської міської ради Рівненської області
.

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Освітня діяльність в ЗДО здійснюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти,  за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та

парціальною програмою з народознавства для дітей старшого дошкільного віку «Рівнезнавство» 

 Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 06.12.2021р. №22.1/12-Г-751)

Концептуальна ідея програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» полягає у виробленні оптимального варіанту реалізації змісту Базового компоненту дошкільної освіти, сучасних підходах до розвитку, навчання і виховання дитини раннього та дошкільного віку.

Мета програми – реалізаця комплексу розвивальних, виховних, і навчальних функцій та змістових напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років з поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі та орієнтування на розвиток ключових компетентостей дитини і здобуття якісної дошкільної освіти.

Завдання програми «Українське дошкілля» розглянуті крізь призму Базового компонента дошкільної освіти.

Структуру програми визначають освітні лінії розвитку дитини.  

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, природовідповідності, гуманізації  змісту навчання та виховання.

Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу.

Парціальна програма «Рівнезнавство» з  народознавства для дітей старшого дошкільного віку м.Рівне 2020 (Схвалено науково-методичною радою КУ «Рівненський міський методичний кабінет» протокол №2 від 30.09.2020 р. , рекомендовано навчально-методичною комісією педагогічного факультету РДГУ (протокол №1 від 27.01.2020 р.));

Мета програми: поглибити знання дітей старшого дошкільного віку про рідний край - Рівненщину, особливості культури та побуту, виатних людей, виховувати любов та почуття причетності до життя свого регіону.

 

Логін: *

Пароль: *